-29%
Paityn Sweetest Qipao Cheongsam
วัสดุ: รามีธรรมชาติและผ้าฝ้าย เราเลือกรามีธรรมชาติและฝ้ายเป็นวัสดุหลัก เนื่องจากการซึมผ่านของอากาศและความสบายเหนือกว่าวัสดุอื่นๆทั้งหมดในตลาด เป็นผ้าที่เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยมากที่สุด! Size ไหล่ รอบอก ความยาวแขน ความยาว ขนาดเดียว (นิ้ว es) 15.4 43.3 15.7 45.3 ขนาดเดียว (ซม. ) 39 110 40 115
฿ 3,900 ฿ 2,750
-17%
Elianna Spectacular Top - White
฿ 3,060 ฿ 2,550
Elianna Spectacular Top - White
วัสดุ: รามีธรรมชาติและผ้าฝ้าย เราเลือกรามีธรรมชาติและฝ้ายเป็นวัสดุหลัก เนื่องจากการซึมผ่านของอากาศและความสบายเหนือกว่าวัสดุอื่นๆทั้งหมดในตลาด เป็นผ้าที่เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยมากที่สุด! Size ไหล่ รอบอก ความยาวแขน ความยาว ขนาดเดียว (นิ้ว es) 15.7 46.5 22.8 25.6 ขนาดเดียว (ซม. ) 40 118 58 65
฿ 3,060 ฿ 2,550
-31%
Emani Stunning Qipao Cheongsam Top - Brown
฿ 3,540 ฿ 2,450
Emani Stunning Qipao Cheongsam Top - Brown
วัสดุ: รามีธรรมชาติและผ้าฝ้าย เราเลือกรามีธรรมชาติและฝ้ายเป็นวัสดุหลัก เนื่องจากการซึมผ่านของอากาศและความสบายเหนือกว่าวัสดุอื่นๆทั้งหมดในตลาด เป็นผ้าที่เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยมากที่สุด! Size รอบอก ความยาวแขน ความยาว ขนาดเดียว (นิ้ว es) 54.3 24.0 24.0 ขนาดเดียว (ซม. ) 138 61 61
฿ 3,540 ฿ 2,450
-17%
Makenna Sweet Mind Top
฿ 2,820 ฿ 2,350
Makenna Sweet Mind Top
วัสดุ: รามีธรรมชาติและผ้าฝ้าย เราเลือกรามีธรรมชาติและฝ้ายเป็นวัสดุหลัก เนื่องจากการซึมผ่านของอากาศและความสบายเหนือกว่าวัสดุอื่นๆทั้งหมดในตลาด เป็นผ้าที่เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยมากที่สุด! Size ไหล่ รอบอก ความยาวแขน ความยาว ขนาดเดียว (นิ้ว es) 15.4 40.9 24.8 26.0-27.2 ขนาดเดียว (ซม. ) 39 104 63 66-69
฿ 2,820 ฿ 2,350
-17%
Sold Out
Emelia Captivating Qipao Cheongsam Pants - White
฿ 2,880 ฿ 2,400
Emelia Captivating Qipao Cheongsam Pants - White
วัสดุ: รามีธรรมชาติและผ้าฝ้าย เราเลือกรามีธรรมชาติและฝ้ายเป็นวัสดุหลัก เนื่องจากการซึมผ่านของอากาศและความสบายเหนือกว่าวัสดุอื่นๆทั้งหมดในตลาด เป็นผ้าที่เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยมากที่สุด! Size รอบเอว สะโพก ขนาดเดียว(นิ้วes) 24.4-33.1 40.9 ขนาดเดียว(ซม.) 62-84 104
฿ 2,880 ฿ 2,400
-17%
Allie Spectacular Qipao Cheongsam - Purple
฿ 2,820 ฿ 2,350
Allie Spectacular Qipao Cheongsam - Purple
วัสดุ: รามีธรรมชาติและผ้าฝ้าย เราเลือกรามีธรรมชาติและฝ้ายเป็นวัสดุหลัก เนื่องจากการซึมผ่านของอากาศและความสบายเหนือกว่าวัสดุอื่นๆทั้งหมดในตลาด เป็นผ้าที่เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยมากที่สุด! Size ไหล่ รอบอก ความยาวแขน ความยาว M(นิ้วes) 15.4 40.2 18.5 34.6 M(ซม.) 39 102 47 88 L(นิ้วes) 15.7 42.1 19.7 35.4 L (ซม.) 40 107 50 90
฿ 2,820 ฿ 2,350
-31%
Selah Spectacular Qipao Cheongsam - Blue
฿ 3,540 ฿ 2,450
Selah Spectacular Qipao Cheongsam - Blue
วัสดุ: รามีธรรมชาติและผ้าฝ้าย เราเลือกรามีธรรมชาติและฝ้ายเป็นวัสดุหลัก เนื่องจากการซึมผ่านของอากาศและความสบายเหนือกว่าวัสดุอื่นๆทั้งหมดในตลาด เป็นผ้าที่เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยมากที่สุด! Size ไหล่ รอบอก ความยาวแขน ความยาว ขนาดเดียว(นิ้วes) 15.7 42.5 20.5 45.7 ขนาดเดียว(ซม.) 40 108 52 116
฿ 3,540 ฿ 2,450
-17%
Regina Spotlight Qipao Cheongsam Top - White
฿ 3,000 ฿ 2,500
Regina Spotlight Qipao Cheongsam Top - White
วัสดุ: รามีธรรมชาติและผ้าฝ้าย เราเลือกรามีธรรมชาติและฝ้ายเป็นวัสดุหลัก เนื่องจากการซึมผ่านของอากาศและความสบายเหนือกว่าวัสดุอื่นๆทั้งหมดในตลาด เป็นผ้าที่เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยมากที่สุด! Size ไหล่ รอบอก ความยาว ขนาดเดียว(นิ้วes) 16.5 45.7 24.0 ขนาดเดียว(ซม.) 42 116 61
฿ 3,000 ฿ 2,500
-17%
Sabrina Sparks Qipao Cheongsam Top - Khaki
฿ 3,240 ฿ 2,700
Sabrina Sparks Qipao Cheongsam Top - Khaki
วัสดุ: รามีธรรมชาติและผ้าฝ้าย เราเลือกรามีธรรมชาติและฝ้ายเป็นวัสดุหลัก เนื่องจากการซึมผ่านของอากาศและความสบายเหนือกว่าวัสดุอื่นๆทั้งหมดในตลาด เป็นผ้าที่เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยมากที่สุด! Size ไหล่ รอบอก ความยาวแขน ความยาว ขนาดเดียว (นิ้ว es) 25.6 70.1 18.1 35.8 ขนาดเดียว (ซม. ) 65 178 46 91
฿ 3,240 ฿ 2,700
-17%
Rosemary Appealing Qipao Cheongsam Top
วัสดุ: รามีธรรมชาติและผ้าฝ้าย เราเลือกรามีธรรมชาติและฝ้ายเป็นวัสดุหลัก เนื่องจากการซึมผ่านของอากาศและความสบายเหนือกว่าวัสดุอื่นๆทั้งหมดในตลาด เป็นผ้าที่เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยมากที่สุด! Size ไหล่ รอบอก ความยาวแขน ความยาว ขนาดเดียว(นิ้วes) 15.7 41.7 19.3 24.0 ขนาดเดียว(ซม.) 40 106 49 61
฿ 2,820 ฿ 2,350
-17%
Angel Sweetest Qipao Cheongsam Top - White
฿ 2,940 ฿ 2,450
Angel Sweetest Qipao Cheongsam Top - White
วัสดุ: รามีธรรมชาติและผ้าฝ้าย เราเลือกรามีธรรมชาติและฝ้ายเป็นวัสดุหลัก เนื่องจากการซึมผ่านของอากาศและความสบายเหนือกว่าวัสดุอื่นๆทั้งหมดในตลาด เป็นผ้าที่เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยมากที่สุด! Size ไหล่ รอบอก ความยาวแขน ความยาว ขนาดเดียว(นิ้วes) 23.6 52.0 17.7 25.6-27.2 ขนาดเดียว(ซม.) 60 132 45 65-69
฿ 2,940 ฿ 2,450
-17%
Mabel Sparks Qipao Cheongsam Skirt - Linen
฿ 2,880 ฿ 2,400
Mabel Sparks Qipao Cheongsam Skirt - Linen
วัสดุ: รามีธรรมชาติและผ้าฝ้าย เราเลือกรามีธรรมชาติและฝ้ายเป็นวัสดุหลัก เนื่องจากการซึมผ่านของอากาศและความสบายเหนือกว่าวัสดุอื่นๆทั้งหมดในตลาด เป็นผ้าที่เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยมากที่สุด! Size รอบเอว สะโพก ขนาดเดียว(นิ้วes) 26.8-47.2 47.2 ขนาดเดียว(ซม.) 68-120 120
฿ 2,880 ฿ 2,400
-17%
Loretta Gorgeous Qipao Cheongsam Top
วัสดุ: รามีธรรมชาติและผ้าฝ้าย เราเลือกรามีธรรมชาติและฝ้ายเป็นวัสดุหลัก เนื่องจากการซึมผ่านของอากาศและความสบายเหนือกว่าวัสดุอื่นๆทั้งหมดในตลาด เป็นผ้าที่เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยมากที่สุด! Size ไหล่ รอบอก ความยาวแขน ความยาว ขนาดเดียว (นิ้ว es) 22.0 45.7 17.7 24.8 ขนาดเดียว (ซม. ) 56 116 45 63
฿ 3,180 ฿ 2,650
-17%
Stormi Graceful Qipao Cheongsam - Coffee
฿ 2,880 ฿ 2,400
Stormi Graceful Qipao Cheongsam - Coffee
วัสดุ: รามีธรรมชาติและผ้าฝ้าย เราเลือกรามีธรรมชาติและฝ้ายเป็นวัสดุหลัก เนื่องจากการซึมผ่านของอากาศและความสบายเหนือกว่าวัสดุอื่นๆทั้งหมดในตลาด เป็นผ้าที่เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยมากที่สุด! Size ไหล่ รอบอก ความยาวแขน ความยาว ขนาดเดียว (นิ้ว es) 15.0 40.9 22.8 39.4 ขนาดเดียว (ซม. ) 38 104 58 100
฿ 2,880 ฿ 2,400
-17%
Carolyn Iconic Qipao Cheongsam
วัสดุ: รามีธรรมชาติและผ้าฝ้าย เราเลือกรามีธรรมชาติและฝ้ายเป็นวัสดุหลัก เนื่องจากการซึมผ่านของอากาศและความสบายเหนือกว่าวัสดุอื่นๆทั้งหมดในตลาด เป็นผ้าที่เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยมากที่สุด! Size ไหล่ รอบอก ความยาวแขน ความยาว M(นิ้ว es) 14.2 38.6 18.1 44.9 M(ซม. ) 36 98 46 114 L(นิ้ว es) 14.2 40.2 18.5 46.9 L (ซม. ) 36 102 47 119
฿ 3,240 ฿ 2,700
-17%
Sold Out
Brittany Luxe Mood Top
฿ 2,820 ฿ 2,350
Brittany Luxe Mood Top
วัสดุ: รามีธรรมชาติและผ้าฝ้าย เราเลือกรามีธรรมชาติและฝ้ายเป็นวัสดุหลัก เนื่องจากการซึมผ่านของอากาศและความสบายเหนือกว่าวัสดุอื่นๆทั้งหมดในตลาด เป็นผ้าที่เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยมากที่สุด! Size ไหล่ รอบอก ความยาวแขน ความยาว ขนาดเดียว (นิ้ว es) 16.1 44.1 23.2 24.8 ขนาดเดียว (ซม. ) 41 112 59 63
฿ 2,820 ฿ 2,350
-17%
Violette Sweet Mind Qipao Cheongsam Top
วัสดุ: รามีธรรมชาติและผ้าฝ้าย เราเลือกรามีธรรมชาติและฝ้ายเป็นวัสดุหลัก เนื่องจากการซึมผ่านของอากาศและความสบายเหนือกว่าวัสดุอื่นๆทั้งหมดในตลาด เป็นผ้าที่เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยมากที่สุด! Size ไหล่ รอบอก ความยาวแขน ความยาว ขนาดเดียว (นิ้ว es) 15.0 42.9 22.0 23.6 ขนาดเดียว (ซม. ) 38 109 56 60
฿ 2,820 ฿ 2,350
-17%
Avianna Romance Pants - Purple
฿ 3,060 ฿ 2,550
Avianna Romance Pants - Purple
วัสดุ: รามีธรรมชาติและผ้าฝ้าย เราเลือกรามีธรรมชาติและฝ้ายเป็นวัสดุหลัก เนื่องจากการซึมผ่านของอากาศและความสบายเหนือกว่าวัสดุอื่นๆทั้งหมดในตลาด เป็นผ้าที่เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยมากที่สุด! Size รอบเอว สะโพก ขนาดเดียว (นิ้ว es) 26.0-34.6 42.5 ขนาดเดียว (ซม. ) 66-88 108
฿ 3,060 ฿ 2,550
-17%
Luciana Amazing Skirt
฿ 3,060 ฿ 2,550
Luciana Amazing Skirt
วัสดุ: รามีธรรมชาติและผ้าฝ้าย เราเลือกรามีธรรมชาติและฝ้ายเป็นวัสดุหลัก เนื่องจากการซึมผ่านของอากาศและความสบายเหนือกว่าวัสดุอื่นๆทั้งหมดในตลาด เป็นผ้าที่เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยมากที่สุด! Size รอบเอว สะโพก ขนาดเดียว (นิ้ว es) 25.2-39.4 48.8 ขนาดเดียว (ซม. ) 64-100 124
฿ 3,060 ฿ 2,550
-17%
Ryan Charming Qipao Cheongsam Top
วัสดุ: รามีธรรมชาติและผ้าฝ้าย เราเลือกรามีธรรมชาติและฝ้ายเป็นวัสดุหลัก เนื่องจากการซึมผ่านของอากาศและความสบายเหนือกว่าวัสดุอื่นๆทั้งหมดในตลาด เป็นผ้าที่เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยมากที่สุด! Size ไหล่ รอบอก ความยาวแขน ความยาว ขนาดเดียว(นิ้วes) 29.9 52.0 15.7 21.3 ขนาดเดียว(ซม.) 76 132 40 54
฿ 2,880 ฿ 2,400
-17%
Kayleigh Sweet Mind Qipao Cheongsam Suit - Blue
วัสดุ: รามีธรรมชาติและผ้าฝ้าย เราเลือกรามีธรรมชาติและฝ้ายเป็นวัสดุหลัก เนื่องจากการซึมผ่านของอากาศและความสบายเหนือกว่าวัสดุอื่นๆทั้งหมดในตลาด เป็นผ้าที่เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยมากที่สุด! Size ไหล่ รอบอก รอบเอว สะโพก ความยาวแขน ความยาว ขนาดเดียว(นิ้วes) 28.7 55.1 26.0-39.0 41.3 11.8 24.4 ขนาดเดียว(ซม.) 73 140 66-99 105 30 62
฿ 2,880 ฿ 2,400
-17%
Sold Out
Stevie Spotlight Qipao Cheongsam Skirt - Red
฿ 2,820 ฿ 2,350
Stevie Spotlight Qipao Cheongsam Skirt - Red
วัสดุ: รามีธรรมชาติและผ้าฝ้าย เราเลือกรามีธรรมชาติและฝ้ายเป็นวัสดุหลัก เนื่องจากการซึมผ่านของอากาศและความสบายเหนือกว่าวัสดุอื่นๆทั้งหมดในตลาด เป็นผ้าที่เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยมากที่สุด! Size รอบเอว สะโพก ขนาดเดียว(นิ้วes) 26.8-35.4 37.8 ขนาดเดียว(ซม.) 68-90 96
฿ 2,820 ฿ 2,350
-17%
Malayah Gorgeous Qipao Cheongsam Top
วัสดุ: รามีธรรมชาติและผ้าฝ้าย เราเลือกรามีธรรมชาติและฝ้ายเป็นวัสดุหลัก เนื่องจากการซึมผ่านของอากาศและความสบายเหนือกว่าวัสดุอื่นๆทั้งหมดในตลาด เป็นผ้าที่เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยมากที่สุด! Size ไหล่ รอบอก ความยาวแขน ความยาว ขนาดเดียว (นิ้ว es) 22.0 46.5 17.7 24.0 ขนาดเดียว (ซม. ) 56 118 45 61
฿ 2,940 ฿ 2,450
-17%
Ansley Grand Qipao Cheongsam Top
วัสดุ: รามีธรรมชาติและผ้าฝ้าย เราเลือกรามีธรรมชาติและฝ้ายเป็นวัสดุหลัก เนื่องจากการซึมผ่านของอากาศและความสบายเหนือกว่าวัสดุอื่นๆทั้งหมดในตลาด เป็นผ้าที่เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยมากที่สุด! Size ไหล่ รอบอก ความยาวแขน ความยาว ขนาดเดียว (นิ้ว es) 32.3 64.6 11.8 19.7 ขนาดเดียว (ซม. ) 82 164 30 50
฿ 2,940 ฿ 2,450
-17%
Sold Out
Paola Lovely Qipao Cheongsam Top - Linen
฿ 3,060 ฿ 2,550
Paola Lovely Qipao Cheongsam Top - Linen
วัสดุ: รามีธรรมชาติและผ้าฝ้าย เราเลือกรามีธรรมชาติและฝ้ายเป็นวัสดุหลัก เนื่องจากการซึมผ่านของอากาศและความสบายเหนือกว่าวัสดุอื่นๆทั้งหมดในตลาด เป็นผ้าที่เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยมากที่สุด! Size ไหล่ รอบอก ความยาวแขน ความยาว ขนาดเดียว (นิ้ว es) 25.6 71.7 17.7 35.0 ขนาดเดียว (ซม. ) 65 182 45 89
฿ 3,060 ฿ 2,550
-17%
Sold Out
Emerald Magnificent Qipao Cheongsam Top
วัสดุ: รามีธรรมชาติและผ้าฝ้าย เราเลือกรามีธรรมชาติและฝ้ายเป็นวัสดุหลัก เนื่องจากการซึมผ่านของอากาศและความสบายเหนือกว่าวัสดุอื่นๆทั้งหมดในตลาด เป็นผ้าที่เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยมากที่สุด! Size รอบอก ความยาวแขน ความยาว ขนาดเดียว (นิ้ว es) 48.8 22.0 25.2 ขนาดเดียว (ซม. ) 124 56 64
฿ 2,940 ฿ 2,450
-17%
Zainab Next Level Qipao Cheongsam Top - White
วัสดุ: รามีธรรมชาติและผ้าฝ้าย เราเลือกรามีธรรมชาติและฝ้ายเป็นวัสดุหลัก เนื่องจากการซึมผ่านของอากาศและความสบายเหนือกว่าวัสดุอื่นๆทั้งหมดในตลาด เป็นผ้าที่เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยมากที่สุด! Size รอบอก ความยาว ขนาดเดียว (นิ้ว es) 38.6 23.6 ขนาดเดียว (ซม. ) 98 60
฿ 2,400 ฿ 2,000
-17%
Jillian Party Qipao Cheongsam Top
วัสดุ: รามีธรรมชาติและผ้าฝ้าย เราเลือกรามีธรรมชาติและฝ้ายเป็นวัสดุหลัก เนื่องจากการซึมผ่านของอากาศและความสบายเหนือกว่าวัสดุอื่นๆทั้งหมดในตลาด เป็นผ้าที่เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยมากที่สุด! Size รอบอก ความยาวแขน ความยาว ขนาดเดียว (นิ้ว es) 49.6 22.0 25.2 ขนาดเดียว (ซม. ) 126 56 64
฿ 2,880 ฿ 2,400
-17%
Sold Out
Kimora Perfect Qipao Cheongsam
วัสดุ: รามีธรรมชาติและผ้าฝ้าย เราเลือกรามีธรรมชาติและฝ้ายเป็นวัสดุหลัก เนื่องจากการซึมผ่านของอากาศและความสบายเหนือกว่าวัสดุอื่นๆทั้งหมดในตลาด เป็นผ้าที่เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยมากที่สุด! Size ไหล่ รอบอก ความยาวแขน ความยาว ขนาดเดียว (นิ้ว es) 15.4 41.7 22.4 32.7 ขนาดเดียว (ซม. ) 39 106 57 83
฿ 2,940 ฿ 2,450
-17%
Sold Out
Zoie Perfect Qipao Cheongsam
฿ 3,300 ฿ 2,750
Zoie Perfect Qipao Cheongsam
วัสดุ: รามีธรรมชาติและผ้าฝ้าย เราเลือกรามีธรรมชาติและฝ้ายเป็นวัสดุหลัก เนื่องจากการซึมผ่านของอากาศและความสบายเหนือกว่าวัสดุอื่นๆทั้งหมดในตลาด เป็นผ้าที่เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยมากที่สุด! Size ไหล่ รอบอก ความยาวแขน ความยาว ขนาดเดียว (นิ้ว es) 15.7 43.3 20.5 44.9 ขนาดเดียว (ซม. ) 40 110 52 114
฿ 3,300 ฿ 2,750
You have successfully subscribed!
This email has been registered